Home Λίστα μελών Υποστήριξη Δωρεάν περιεχόμενο Επικοινωνία Στατιστικά στοιχεία Downloads RSS / XML About
Κατηγορία: Αρθρογραφία SMATV
Λήψη ψηφιακών υπηρεσιών και μετρήσεις με πεδιόμετρο
Με την έλευση της ψηφιακής τηλεόρασης η αποκωδικοποίηση της εικόνας έγινε μία πολύ πιο απλή υπόθεση για τον τηλεθεατή. Το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής μετάδοσης της εικόνας ,εκτός της οικονομίας των συχνοτήτων, είναι η πολύ καλή ποιότητα της εικόνας ακόμα και αν το συνολικό σήμα έχει πέσει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στον δέκτη. Αυτό επιτυγχάνεται με μία διαδικασία που ονομάζεται διόρθωση λαθών και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πομπού και δέκτη. Στο τεύχος αυτό θελήσαμε να κάνουμε μία αναφορά στο τι ακριβώς πρέπει να προσέχει ο εγκαταστάτης τεχνικός όσον αφορά την λήψη των ψηφιακών σημάτων και τις μετρήσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει.

Με την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση η δορυφορική λήψη έγινε ευκολότερη και δυσκολότερη στα σημεία. Στην αρχή ο τεχνικός είχε να αντιμετωπίσει το άγνωστο της ψηφιακής αφού εικόνα με την μέθοδο που γνώριζε δεν μπορούσε πλέον να έχει. Πολλοί τεχνικοί που δεν προμηθεύτηκαν άμεσα εξελιγμένα όργανα τα οποία να αποκωδικοποιούν την εικόνα προβληματίστηκαν στην εγκατάσταση συστημάτων λήψης από το γεγονός της έλλειψης πραγματικής εικόνας η οποία κάποτε μαρτυρούσε κατά κάποιον τρόπο την ταυτότητα του δορυφόρου. Κάποιοι με την βοήθεια του αναλογικού οργάνου (αναλυτή φάσματος που είχε την δυνατότητα απεικόνισης αναλογικής εικόνας) σκέφτηκαν και πήραν αποτυπώματα του φάσματος του δορυφόρου στο εργαστήριο, και στην συνέχεια το συνέκριναν με το φάσμα που έβλεπαν στον πελάτη. Αυτός ο τρόπος αποδείχτηκε αποτελεσματικός στην αρχή αλλά στην συνέχεια με τις συνεχείς μεταβολές στα φάσματα κρίθηκε αναξιόπιστη μέθοδος ταυτοποίησης των δορυφόρων. Για τον λόγο αυτό οι εταιρίες παραγωγής οργάνων δημιούργησαν νέα οικονομικά όργανα ταυτοποίησης δορυφόρων τα οποία σε συνδυασμό με ένα αναλογικό αναλυτή φάσματος μπορούν να δώσουν στον τεχνικό ένα χέρι βοήθειας. Τα ακριβά όργανα μέτρησης ψηφιακών σημάτων εκτός των βασικών μετρήσεων ποιότητας της εικόνας που μας δίνουν (Bit Error Rate , δηλαδή ουσιαστικά ο αριθμός των λαθών που έχει η πληροφορία που θα γίνει εικόνα) μας δίνει και οπτική ένδειξη μέσω της αποκωδικοποιημένης εικόνας. Αντίθετα τα οικονομικότερα όργανα της αγοράς που προαναφέραμε (τα οποία συνήθως δεν έχουν αποκωδικοποίηση της εικόνας) μας δίνουν κάποιες πιο γενικές ενδείξεις για την ποιότητα της ψηφιακής λήψης. Αυτές τις μετρήσεις θα παρουσιάσουμε παρακάτω ώστε να έχουμε μία συνολική εικόνα από το πώς επηρεάζουν αυτές την τελική εικόνα.

Αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην ψηφιακή διαμόρφωση δεν εκπέμπετε η πληροφορία αυτούσια. Εκπέμπονται τα σύμβολα (Symbols) τα οποία αντιπροσωπεύουν την πληροφορία (data) . Τα symbols, που αντιπροσωπεύουν τα bits, λαμβάνονται από τον δέκτη ο οποίος και τα «βλέπει» ως μέγεθος και φάση. Το διάνυσμα που προκύπτει (μεγέθους και φάσης) αντιπροσωπεύει μία ροή από bits (πληροφορία) που διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο της διαμόρφωσης. Η QPSK μπορεί να παρουσιαστεί ως μέθοδος εκπομπής 2 bits ανά σύμβολο με ένα μέγιστο 4 διαφορετικών συμβόλων. Οι διαμορφώσεις 16, 64 και 256 QAM είναι περισσότερο προηγμένες.
Για τις ψηφιακές διαμορφώσεις έχουμε γράψει κάποιες αναφορές. Στο μέλλον θα αναφερθούμε ξανά με όσο το δυνατόν απλούστερο λόγο ώστε να γίνουν κατανοητές όσο το δυνατόν από περισσότερους αναγνώστες.. Οι αναφορές αυτές θα βοηθήσουν επίσης στην κατανόηση των όρων B.E.R και M.E.R που θα δούμε στο άρθρο αυτό ως καθαρά «εργαλεία» του τεχνικού.

SNR Signal to Noise Ratio
Είναι η πιο γενική μέτρηση που μπορεί να έχει κάποιος για ένα σήμα. Στην αναλογική διαμόρφωση ήταν η καλύτερη δυνατή μέτρηση που μπορεί να είχε ο τεχνικός και συνήθως αντικατόπτριζε την τελική εικόνα που θα είχαμε. Η τιμή της μέτρησης παρουσιάζεται σε db και είναι ο λόγος της τιμής του επιπέδου του σήματος ως προς το επίπεδο του θορύβου (ο θόρυβος μπορεί να μετρηθεί στην ίδια ή σε παραπλήσια συχνότητα). Στην ψηφιακή διαμόρφωση αυτή η τιμή δυστυχώς δεν μας δίνει και πολύ λεπτομερή εικόνα για την ποιότητα της λήψης διότι δεν μπορεί να «δει» άλλες παραμέτρους που την επηρεάζουν.(π.χ προβλήματα φάσης)

MER Modulation Error Ratio
To MER είναι μία μέτρηση του σήματος ως προς τον θόρυβο (SNR) σε ένα ψηφιακά διαμορφωμένο σήμα. Το βρίσκουμε συνήθως ως μέτρηση στις QAM διαμορφώσεις . Όπως ακριβώς και στο SNR έτσι και το MER εκφράζεται σε db. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του MER τόσο το καλύτερο. Ένα 64 QAM ψηφιακό σήμα παρουσιάζει 64 σημεία (στόχους) μέσα σε ένα πίνακα 8χ8 τετραγώνων . Η ιδανική παρουσία των 64 συμβόλων που εκπέμπονται είναι να βρίσκονται στο κέντρο ακριβώς των τετραγώνων σαν μία μικρή κουκίδα. Στην πραγματικότητα όμως εμείς έχουμε μία παρουσία από μικρά σύννεφα στο κάθε τετράγωνο τα οποία μάλιστα κινούνται γύρω από το κέντρο του πολλές φορές. Όσο μεγαλύτερο MER έχουμε τόσο πιο μικρά είναι αυτά τα σύννεφα θυμίζοντας περισσότερο κουκίδα στο κέντρο του τετραγώνου. Η μέτρηση του MER επηρεάζεται σχεδόν από όλες τις παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν το ψηφιακό σήμα όπως τον εκπεμπόμενο θόρυβο φάσης , τον λόγο της φέρουσας ως προς τον θόρυβο, από μη γραμμικές και γραμμικές παραμορφώσεις , ενδοδιαμορφώσεις, ακόμα και από data collisions. Ως αποτέλεσμα λοιπόν όλων των παραπάνω είναι να μην έχουμε ποτέ κουκίδες στην ανάλυση του ψηφιακού σήματος.
Δυστυχώς όπως ακριβώς και στην μέτρηση του SNR έτσι και το MER δεν μπορεί να μας δώσει την αιτία που μπορεί να το κάνει να είναι χαμηλό. Μπορεί να προέρχεται από κακό C/N , από παρεμβολές , από group delay ...κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει μόνο από την τιμή του MER παρά μόνο από την χρήση ενός QAM αναλυτή. Γενικότερα χαμηλές τιμές του MER δείχνουν ότι το διάνυσμα φάσης – εύρους σήματος στρέφεται από κάτι αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τι.

Bit Error Rate
Bit Error Rate είναι η μέτρηση που μας αναφέρει ακριβώς τον αριθμό των λαθών τα οποία υπάρχουν μέσα στην ροή των bits τα οποία εκπέμπονται. Είναι φυσικό ότι από την στιγμή που αναφερόμαστε σε αριθμό λαθών τότε όσο μικρότερη είναι αυτή η τιμή τόσο καλύτερο δρομολόγιο έχουν ακολουθήσει τα bits από την εκπομπή μέχρι εμάς. (Συμπεριλαμβανομένου διαμορφωτή – uplink – sat transponder – επίγειο σύστημα λήψης). Η μετρήσεις του BER πριν την διόρθωση των λαθών και μετά την διόρθωση των λαθών είναι πολύ βασικές. Μπορεί να νομίζουμε ότι η μέτρηση BER είναι η μοναδική και απόλυτη μέτρηση που μπορεί να έχει ο τεχνικός . Αυτό δεν είναι και τελείως σωστό αφού οι δύο μετρήσεις MER και BER είναι εξίσου σημαντικές. Όταν οι τιμές BER πριν την διόρθωση λαθών και μετά την διόρθωση των λαθών έχουν μεγάλη διαφορά τότε κάτι ωθεί τον δέκτη να κάνει χρήση της διόρθωσης των λαθών. Εμείς κατά κανόνα δεν θέλουμε να γίνεται χρήση της διόρθωσης λαθών στον δέκτη. Η απόλυτη τιμή του που έχει οριστεί σαν DVB standard είναι 1 error bit την ώρα (Quasi Error Free) , κάτι που αναλογεί σε ένα BER 1x10-11 . Βέβαια στην πραγματικότητα το DVB είναι πολύ ανθεκτικότερο σε επίπεδο BER αφού ο μηχανισμός διόρθωσης Reed Solomon που χρησιμοποιείται, είναι ικανός να φέρει σε αυτά τα επίπεδα (QEF), ένα σήμα με BER 2x10-4 . Δεν σημαίνει βέβαια ότι από την στιγμή που έχουμε ένα τέτοιο δυνατό μηχανισμό διόρθωσης μπορούμε να είμαστε σαν εγκαταστάτες τεχνικοί αμελείς και να υπολογίζουμε ότι τα λάθη μας θα διορθωθούν ηλεκτρονικά.

Bit Energy to Noise Ratio
Τελευταία στα οικονομικά κυρίως όργανα έχει εμφανιστεί μία μέτρηση που ονομάζεται Bit Energy to Noise Ratio. Αυτή η μέτρηση υποστηρίζουν ότι είναι ισοδύναμη με την μετρηση BER. Μάλιστα δεν αναφέρουν καμία τιμή μέτρησης απλά όταν το BER είναι πάνω από 2x10-4 (η τιμή που όπως είπαμε μπορεί να μετατρέψει σε QEF, η Reed Solomon διόρθωση λαθών) εμφανίζουν απλά ένα Alarm. Η μέτρηση αυτή είναι φυσικά πριν την διόρθωση λαθών.

Υπάρχουν κάποια ελάχιστα όρια που γίνονται αποδεκτά σε εγκαταστάσεις λήψεις. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα σε νεόχτιστες οικοδομές είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί αποτέλεσμα αρκετά καλύτερο από τα αποδεκτά αυτά όρια. Εάν μπορούμε να διατηρήσουμε άριστο MER και ελάχιστο BER είμαστε βέβαιοι ότι κρατάμε ευχαριστημένους και τους πελάτες μας.
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
SMATV

  Εφαρμογή της IPTV σε κεντρική εγκατάσταση.

  Πολυπλεξία προγραμμάτων με διαμόρφωση QAM

  DiSEqC: ένα σύστημα «πολλών… επιπέδων»

Σύνθετη αναζήτηση
Χρήστης:
Κωδικός:
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 45
Σύνολο Χρηστών 45
Current language: Greek Select Language: English
Επανασυντονισμός δέκτη

  
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Προσωπικά δεδομένα : Όροι χρήσης
© Sat.gr. All rights reserved. 2007