Home Λίστα μελών Υποστήριξη Δωρεάν περιεχόμενο Επικοινωνία Στατιστικά στοιχεία Downloads RSS / XML About
Κατηγορία: Hardware News - Crypt News
Johansson Profiler Multi Channel Filter Amplifier.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας παρουσιάζουμε  ένα "ξεχωριστό"  προϊόν της Johansson. Ένας ενισχυτής με μεγάλες δυνατότητες όπως ανέφερε η παρουσίασή του, στα χαρτιά που τον συνόδευαν, με 10 ψηφιακά προγραμματιζόμενα φίλτρα καθώς και σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή για αναβάθμιση firmware και εύκολο backup των ρυθμίσεων. Το επόμενο βήμα ήταν να τον υποβάλουμε σε μία γρήγορη δοκιμή για να δούμε αναλυτικά τις δυνατότητες του προϊόντος αυτού, αποτυπώνοντας στο χαρτί τα συμπεράσματά μας.

 
Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ενισχυτής αυτός κατασκευάστηκε με την προοπτική της ανάπτυξης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, αφού έχει επάνω του τυπωμένο το εν λόγο χαρακτηριστικό (DT- Digital Terrestrial). Εμείς βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν ανάγκη να περιμένουμε την έλευση της επίγειας ψηφιακής για να δούμε στην αγορά τέτοιας ποιότητας ενισχυτές, από την στιγμή που οι ανάγκες της αναλογικής τηλεόρασης εδώ και χρόνια απαιτούν την ύπαρξη ενισχυτών με ψηφιακά προγραμματιζόμενα φίλτρα. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχουν πολλά κέντρα εκπομπής με μεγάλες διαφορές στο επίπεδο λήψης των διαφόρων σημάτων, ένας τέτοιου είδους ενισχυτής είναι μάλλον η απόλαυση κάθε τεχνικού.
            Ο ενισχυτής παρουσιάζει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Το κυρίως κύκλωμα είναι μέσα σε ανοξείδωτη λαμαρίνα, η οποία πλαισιώνεται από πλαστικά καλύμματα τόσο για την στήριξη στον τοίχο όσο και για την προστασία του τροφοδοτικού στα αριστερά. Στην μπροστινή όψη διαθέτει μία μεγάλη οθόνη 2 ψηφίων και ένα περιστροφικό και ταυτόχρονα πιεστικό χειριστήριο τα οποία βοηθούν στον πλήρη προγραμματισμό του ενισχυτή (χωρίς δηλαδή την ανάγκη ύπαρξης ηλεκτρονικού υπολογιστή). Επίσης υπάρχουν τα απαραίτητα σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή πλέον LEDs, τα οποία δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας του ενισχυτή βοηθώντας και αυτά στον εύκολο χειρισμό του.
            Το Profiler έχει 3 περιοχές συχνοτήτων. Ελέγχει με φίλτρα συνόλου περιοχής τις περιοχές BI-II (47-108MHz) και BIII (174-240MHz), ενώ διαθέτει 10 ψηφιακά ελεγχόμενα φίλτρα για την περιοχή UHF (470-860MHz). Τέλος έχει και μία είσοδο Broadband VHF-UHF (47-240 & 470-860MHz) σε περίπτωση που θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε ως ενισχυτή γραμμής. Το μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά στην Ελλάδα (αλλά και σε όλη την Ευρώπη) βρίσκεται στην περιοχή UHF, όπου εκπέμπεται η πλειοψηφία των αναλογικών τηλεοπτικών προγραμμάτων αλλά και στο εγγύς μέλλον όλων των ψηφιακών, όπου για τον λόγο αυτό ο κατασκευαστής έδωσε 3 εισόδους οι οποίες μοιράζονται τα 10 φίλτρα. Τα φίλτρα 1 &2 υπάρχουν αποκλειστικά για την είσοδο UHF 1, τα επόμενα 5 είναι της εισόδου UHF 2 ενώ τα 3 τελευταία είναι της εισόδου UHF 3 αλλά μπορούν να αποδοθούν από ηλεκτρονικό προγραμματισμό στην είσοδο UHF 2. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ο τεχνικός αρχικά μπορεί με μία κεραία στην είσοδο UHF 2 να έχει στην διάθεσή του 8 φίλτρα, ενώ αν χρειαστεί να κάνει λήψη από διαφορετική κατεύθυνση κάποιων προγραμμάτων έχει στην διάθεσή του άλλα 2 φίλτρα στην είσοδο UHF 1. Στην ακραία περίπτωση που τα κέντρα εκπομπής τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι 3 (πιθανόν σε μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και όχι μόνο) μπορεί να προγραμματίσει τα 3 τελευταία φίλτρα να διατεθούν στην είσοδο UHF 3 και με μία τρίτη κεραία να κάνει λήψη και άλλης κατεύθυνσης.
           
Προγραμματισμός του Profiler
Για να μπούμε στα menu του Profiler πρέπει να πιέσουμε για 4 δευτερόλεπτα το περιστροφικό χειριστήριο. Αμέσως ανάβει πράσινο το Split UHF.Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι για τον προγραμματισμό των λειτουργιών του ενισχυτή. Με μία επιπλέον πίεση το Split UHF γίνεται κόκκινο και βλέπουμε το χρώμα των LEDs των φίλτρων ανάλογα με το πώς είναι κατανεμημένα στις 3 εισόδους UHF. Τα δύο πρώτα είναι σταθερά πορτοκαλί, τα επόμενα 5 σταθερά κόκκινα, ενώ τα τρία τελευταία είναι πράσινα (όταν είναι στην θέση UHF 3) ενώ μπορούν να γίνουν κάποια από αυτά (ή και όλα) κόκκινα περιστρέφοντας το χειριστήριο δεξιά δείχνοντας ότι έχουν διατεθεί στην είσοδο UHF 2. Πιέζοντας ξανά το χειριστήριο βγαίνουμε από την λειτουργία Split UHF η οποία γίνεται πράσινη. Στην συνέχεια περιστρέφουμε δεξιά να γίνει πράσινο το LED Select Filter και πιέζουμε (γίνεται κόκκινο) για να μπούμε στην λειτουργία. Επιλέγουμε για παράδειγμα το φίλτρο 3 όπου αρχικά η οθόνη δείχνει «00». Αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο δεν έχει προγραμματιστεί. Πιέζουμε ξανά το χειριστήριο ώστε να βγούμε έξω και περιστρέφουμε ώστε να ανάψει το LED «Start Channel» πιέζουμε για να μπούμε στην λειτουργία και επιλέγουμε περιστροφικά το κανάλι από το οποίο θα ξεκινά το φίλτρο (για παράδειγμα το κανάλι 37). Στην συνέχεια πιέζουμε ξανά για να βγούμε και περιστρέφουμε μέχρι το επόμενο LED «Stop Chennel». Πιέζουμε και επιλέγουμε περιστροφικά το τελευταίο κανάλι που θέλουμε να επεξεργάζεται το φίλτρο αυτό. Στην περιστρέφουμε μέχρι να γυρίσουμε πίσω στο «Select Channel» και να επιλέξουμε το επόμενο φίλτρο και να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να προγραμματίσουμε σε όλα τα φίλτρα τα κανάλια λήψης που θέλουμε να έχουμε συνολικά. Αφού τελειώσουμε με τον προγραμματισμό των φίλτρων, στην συνέχεια έχουμε 2 επιλογές : η μία είναι να αφήσουμε τον ενισχυτή να σαρώσει τα φίλτρα και να επιλέξει μόνος του το μεγαλύτερο δυνατό gain για κάθε φίλτρο (αυτό γίνεται περιστρέφοντας και πιέζοντας 4 δευτερόλεπτα στην επιλογή «Auto Level») , και η δεύτερη είναι να μπούμε σε κάθε φίλτρο και να ορίσουμε εμείς το gain της ενίσχυσης με την βοήθεια όμως ενός αναλυτή φάσματος (αυτό γίνεται με το «Select Channel» και στην συνέχεια με το «Manual Level»). Στην αυτόματη ρύθμιση το επίπεδο σήματος κάθε φίλτρου, ορίζεται από τον ενισχυτή στα 100dbμV. Αν θέλουμε μία επιπλέον γενική ενίσχυση ή μείωση του σήματος τότε μπορούμε να επιλέξουμε όλα τα φίλτρα και αυτό του VHF-UHF και με το «Manual Level» να ρυθμίσουμε την γενική ενίσχυση από –9dbμV μέχρι +10dbμV.
 
Μετρήσεις ....το πιο ενδιαφέρον  μέρος της παρουσίασης
            Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον τεχνικό είναι το αποτέλεσμα των μετρήσεων. Σε μία τέτοια μονάδα ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο τα ψηφιακά φίλτρα αποδίδουν και πόσο υψηλή είναι η αποκοπή του φίλτρου. Για τον λόγο αυτό θέσαμε ένα από τα φίλτρα σε μονοκάναλη λειτουργία (στην συχνότητα UHF 67) και συνδέσαμε στην είσοδο της μονάδας την γεννήτρια θορύβου. Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα αφού στο κάτω κανάλι είχε μία πολύ καλή βύθιση στα -14,5 db και στο επάνω κανάλι μία βύθιση στα -3,5 db. Αυτό δεν μας απογοήτευσε αφού λίγες είναι οι περιπτώσεις που ζητά κάποιος αποκοπή του διπλανού καναλιού . Αν μάλιστα θελήσει ο τεχνικός να βυθίσει περισσότερο το επάνω κανάλι μπορεί πολύ απλά να θυσιάσει ένα ακόμα φίλτρο σε μονοκάναλη λειτουργία και να θέσει το gain στα 0 db. Για ομαδοποιημένη ενίσχυση καναλιών ένα πολύ καλό τρικ είναι να αφήσουμε κάποιο δυνατό κανάλι εκτός του φίλτρου ώστε να ενισχυθεί από το πλησιέστερο φίλτρο σε μικρότερο επίπεδο. Γενικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλούς συνδυασμούς μέχρι να βρούμε το μοντέλο λειτουργίας που μας καλύπτει. 
 
Τελική εικόνα

Το Profiler μας κατάπληξε με τις δυνατότητες ρύθμισης που προσφέρει, σε σημείο που πρέπει να χαρακτηριστεί ως απαραίτητο εξάρτημα κάθε κεντρικής εγκατάστασης πολυκατοικίας. Δεν επηρεάζεται από ισχυρά σήματα και σήματα γειτονικών περιοχών ως προς τα UHF (παράδειγμα ραδιοτηλεοπτικά LINK και σήματα κινητής τηλεφωνίας που είναι ακριβώς πάνω από τα UHF) από την στιγμή που τα φίλτρα του είναι πολύ αυστηρά. Επίσης δεν δημιουργεί αρμονικές συχνότητες στην περιοχή 950-2150MHz διότι διαθέτει και αυστηρό VHF-UHF cluster filter στην έξοδο του. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό όταν στην κεντρική εγκατάσταση θελήσουμε να κάνουμε αργότερα μίξη και σήματα από Δορυφορική τηλεόραση (περιοχή συχνοτήτων 950-2150MHz).. Το software version του δέκτη που είχαμε στα χέρια μας ήταν το v2.0 . Αυτό είναι εύκολο να το δει κανείς (αλλά προσοχή πρέπει να γίνει πριν από κάθε προγραμματισμό γιατί ταυτόχρονα εφαρμόζεται και το factory default , σβήνοντας κάθε προγραμματισμό) αρκεί να πιέσει το χειριστήριο και να βάλει το Profiler στα 220volt. Για λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη το firmware version ακολουθούμενο από μία τελεία « . ». Στα υπέρ του Profiler μπορεί να μπει και η αντιγραφή των ρυθμίσεων που μπορεί να γίνει από τον τεχνικό, αν συνδέσει 2 Profiler μαζί με ένα null modem – 9pin male/male καλώδιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τον τεχνικό όταν έχει να εγκαταστήσει πέρα του ενός Profiler σε πολυκατοικίες μίας γειτονιάς που έχει τα ίδια επίπεδα λήψης.

To Johansson Profiler μας παραχώρησε η εταιρία : Acsom Satellite τηλ  23510 75265 

Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Hardware News - ...

  Ενημέρωση & Εμπειρία Αγορών με την μοναδική τεχνολογία φυσικής κίνησης NEVMA από την Θράκη.

  Νέα κατηγορία προΐόντων Diamond και νέα τηλεόραση Super Smart TV από την MLS.

  Transport Stream Analyzer από HD Ranger2 της PROMAX

  Νέες αναβαθμίσεις δεκτών (PACE Zapper 831 (L37) και PACE PVR 865 (L24)

  Με επιτυχία η συμμετοχή της Lemco στην AngaCom 2014.

  GAP-FILLERS και ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ TELEVES

  Νέο website B2B από την Lemco. (Δελτίο τύπου)

  Νέες Αναβαθμίσεις HD 831 & PVR HD 865 από την NOVA.

  HD Ranger 2: το κορυφαίο όργανο της αγοράς.

  Edision HD XFinder. Ένα combo Sat/DTT finder με προοπτικές ....

  3D EDISION-INDELEX by Electronica 2013

  Οι τεχνολογικές ημερίδες της IKUSI Hellas στην Electronica.

  IKUSI Hellas: Νέος τιμοκατάλογος για το 2013 από την IKUSI. (Δελτίο τύπου)

  Νέο B2B ηλεκτρονικό κατάστημα από την SATVISION. (Δελτίο τύπου)

  Ψηφιακός διαμορφωτής IKUSI MAC Home με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο

  DT-511: Νέος ψηφιακός επαγγελματικός HD διαμορφωτής HDMI σε DVB-T.

  Ο νέος δέκτης VU+ SOLO II διαθέσιμος από την Majar

  H Panasonic παρουσίασε τη μεγαλύτερη στον κόσμο οθόνη1 Plasma 3D που δεν απαιτεί τη χρήση γυαλιών.

  EdiTab - tablet από την EDISION

  Διαθέσιμο το OS X Mountain Lion.

Σύνθετη αναζήτηση
Χρήστης:
Κωδικός:
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 55
Σύνολο Χρηστών 55
Current language: Greek Select Language: English
Επανασυντονισμός δέκτη

  
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Προσωπικά δεδομένα : Όροι χρήσης
© Sat.gr. All rights reserved. 2007