Home Λίστα μελών Υποστήριξη Δωρεάν περιεχόμενο Επικοινωνία Στατιστικά στοιχεία Downloads RSS / XML About
Κατηγορία: Επίγεια Τηλεόραση
Το κείμενο της συνέντευξης Τύπου του Γ. Γαμπρίτσου (typologies.gr)

A) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Σκοπός της πρώτης αυτής συνάντησής μας είναι η αναλυτική ενημέρωση για το πώς κινείται και σκέφτεται η νέα διοίκηση της ΕΡΤ.

Β) ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ

Η διοίκηση της ΕΡΤ επιδιώκει την εξυπηρέτηση ενός οράματος σε σχέση με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που συνίσταται στα ακόλουθα:

- Αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση, ποιοτική ψυχαγωγία και ουσιαστική επιμόρφωση

- Ανάδειξη του πολιτισμού, της κληρονομιάς, των δυνατοτήτων μας ως κοινωνία

- Ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και προβολή του καλύτερου συλλογικού εαυτού μας

Στην εξυπηρέτηση του οράματος αυτού:

Λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές που επιτελούνται γύρω μας και μέσα στην κοινωνία μας

Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς εξαιρέσεις, αποκλεισμούς και προκαταλήψεις

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των Ελλήνων της διασποράς, των ξένων που θέλουν να πληροφορηθούν για τη χώρα μας και να γνωρίσουν την Ελλάδα του σήμερα αλλά και το γεγονός πως η ελληνική κοινωνία είναι πλέον πολυπολιτισμική.

Αναδεικνύουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για τους νέους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σύνθετο μέλλον και οι οποίοι όλο και περισσότερο έλκονται από τις νέες τεχνολογίες, το Διαδίκτυο και τους νέους δρόμους ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Αυτό που εν ολίγοις θέλουμε και επιδιώκουμε είναι μια ΕΡΤ πρότυπο στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων.

Γ) ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η νέα διοίκηση της ΕΡΤ , από την ανάληψη των καθηκόντων της είναι

P ο οικονομικός και διοικητικός εξορθολογισμός

P η επανεξέταση της φυσιογνωμίας των καναλιών και του προγράμματος

Οι βάσεις για τους παραπάνω στόχους έχουν προσδιοριστεί σε πρώτο επίπεδο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού και η διοίκηση της ΕΡΤ προχωρά στην εξειδίκευση και την υλοποίησή τους.

Δ) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΡΤ – Η ΕΡΤ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΡΤ αποτελείται σήμερα από:

- 7 τηλεοπτικά κανάλια (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, ERT world,Prisma+, Sport+ & Cine+)

- 29 ραδιοφωνικούς σταθμούς : 7 με έδρα την Αθήνα, 3 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 19 περιφερειακοί σταθμοί ανά την Ελλάδα

- 2 Μουσικά σύνολα, μία Χορωδία

- Εκδόσεις ( περιοδικό Ραδιοτηλεόραση), Διαδικτυακός τόπος, Αρχείο

- 13-15% Συνολική τηλεθέαση

- 25% συνολική ακροαματικότητα

- 3.500 εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και 1047 με συμβάσεις έργου

- Η ΕΡΤ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. 44 εσωτερικές παραγωγές, 27 εξωτερικές και 3 μικτές παραγωγές. (A πίνακας 1)

- 349 εκατομμύρια ευρώ , προϋπολογισμένα έσοδα για το 2010 ( 300 εκατομμύρια από το ανταποδοτικό τέλος, 28 εκατομμύρια από διαφημίσεις και 21 εκατομμύρια λοιπά έσοδα)

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΧΟΙ 1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο οικονομικός εξορθολογισμός θα επιδιωχθεί μέσω της περικοπής της σπατάλης και της μείωσης των δαπανών σε όλα τα επίπεδα, με στόχο αφενός την οικονομική εξυγίανση και αφετέρου τη μεταφορά πόρων από μη παραγωγικές δαπάνες, στην τεχνολογία και το πρόγραμμα, το οποίο είναι η ουσία και ο σκοπός της ΕΡΤ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ισολογισμό του 2009, ο οποίος θα τεθεί σήμερα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά προβλέψεις ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ με αυστηρά οικονομικά κριτήρια, ώστε η ΕΡΤ να μη βρεθεί προ εκπλήξεων στο μέλλον.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι μας είναι α) η απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΡΤ από το 2010-2011 να βελτιωθεί περαιτέρω, καταγράφοντας πλήρως και με λεπτομέρειες αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμό και ταμειακές ροές και β) η εξοικονόμηση για το 2010 πρωτογενούς λειτουργικού πλεονάσματος ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από αμοιβές προσωπικού, τροποποίηση των επενδύσεων και μείωση του κόστους των εσωτερικών και εξωτερικών παραγωγών.

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι μας είναι α) η σημαντική μείωση του χρόνου πληρωμής των προμηθευτών ( σε πολλές περιπτώσεις φθάνει τους 18 μήνες) ώστε να επιτύχουμε καλύτερες τιμές σεβόμενοι τις συμφωνίες μας με αυτούς και β) η άμβλυνση του προβλήματος των ταμειακών ροών μέσω μεσοπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, τη δυνατότητα του οποίου θα διερευνήσουμε

Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι το κλείσιμο της μαύρης τρύπας του σωρευμένου χρέους των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Ακριβώς γι’ αυτό, η λογική των πρωτογενών λειτουργικών πλεονασμάτων θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Με τα δεδομένα αυτά όπως παρουσιάστηκαν είναι εμφανές ότι η ΕΡΤ εξακολουθεί να χρειάζεται τα έσοδα από διαφημίσεις στην προσπάθειά της για οικονομικό εξορθολογισμό και παραμένει στη διαφημιστική αγορά.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΧΟΙ 2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σε σχέση με τον διοικητικό εξορθολογισμό της ΕΡΤ το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η νέα διοίκηση περιλαμβάνει:

P την αναμόρφωση του Οργανογράμματος με κεντρικούς στόχους την ενδυνάμωση των Διευθύνσεων Ανθρώπινου δυναμικού, Marketing και Επικοινωνίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας καθώς και την ισχυροποίηση της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών

P την ανάπτυξη των Νέων Μέσων

P τη διοικητική ένταξη των ψηφιακών καναλιών στο βασικό οργανόγραμμα της ΕΡΤ

P τη διευθέτηση της εκκρεμότητας των 1047 συμβασιούχων που απασχολεί η ΕΡΤ και των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2010. Σήμερα

αξιολογούμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι νόμοι σε συνάρτηση με τις

ανάγκες μας και σε συνεργασία πάντοτε με την πολιτική ηγεσία.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στο δίμηνο που μεσολάβησε από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας

διοίκησης, υλοποιήθηκαν ήδη τα ακόλουθα:

καταγραφή του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού της ΕΡΤ καθώς και του

επιτελούμενου από αυτούς έργου (E πίνακας 2)

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ σε σημαντικές ,ανώτατες διοικητικές θέσεις.

λήψη απόφασης για το πρότυπο τεχνολογίας της ψηφιακής εκπομπής με βάση την οποία τα υφιστάμενα κανάλια θα συνεχίσουν με το πρότυπο MPEG2 ώστε να μην επηρεαστούν οι υφιστάμενοι δέκτες ενώ η εκπομπή των αναλογικών καναλιών της ΕΡΤ με το πρότυπο MPEG4 όπως και οι ιδιωτικοί σταθμοί, με αναμενόμενη έναρξη των εκπομπών τον Σεπτέμβριο του 2010.

περιορισμός κόστους που επετεύχθη με την αποχώρηση των δύο εντεταλμένων συμβούλων, τη δραστική μείωση του αριθμού των ειδικών συμβούλων, τον περιορισμό των αμοιβών όλων των στελεχών κάτω από το πλαφόν των 5.981 ευρώ το μήνα μικτά σύμφωνα με τον νόμο Παπακωνσταντίνου, τη μείωση σε ποσοστό έως 25% των αμοιβών των υψιλόμισθων συμβάσεων έργου και τον περιορισμό του κόστους εκπομπών και επενδύσεων .

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

Πλαίσιο δράσης :

Η ΕΡΤ δεν ανταγωνίζεται εμπορικά τα ιδιωτικά κανάλια καθώς δεν στοχεύει σε μεγάλο μερίδιο της διαφημιστικής πίτας

Παράγει και εκπέμπει υψηλής ποιότητας ενημερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στο ευρύ κοινό , μπορούν να τύχουν υψηλής τηλεθέασης αλλά δεν έχουν τα διαφημιστικά έσοδα ως αυτοσκοπό

Ταυτόχρονα εκπέμπει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που έχουν απήχηση σε μικρές κοινωνικές ομάδες ,χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον που όμως καλύπτουν όλες τις ηλικίες και όλα τα ενδιαφέροντα, χωρίς εξαιρέσεις αλλά και χωρίς ελιτισμό, με βασική επιδίωξη την ποιότητα που ανεβάζει το μέσο όρο.

Με αυτές τις βασικές κατευθύνσεις προχωράμε στην επαναξιολόγηση της φυσιογνωμίας των τηλεοπτικών καναλιών της ΕΡΤ σε αντιστοιχία και με τις επιθυμίες του κοινού.

Ετσι,

Η ΝΕΤ παραμένει πολυσυλλεκτική με έμφαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία

Η ΕΤ1 θα επιδιωχθεί να αποκτήσει μια ισχυρή και σταθερή ταυτότητα με έμφαση στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την επιμόρφωση, ικανοποιώντας και τις πλέον ειδικές και απαιτητικές ομάδες κοινού

Η ΕΤ3 παραμένει το περιφερειακό κανάλι της ΕΡΤ που στόχο έχει την ανάδειξη της περιφέρειας , προγραμματικά συντονισμένη όμως με τα κεντρικά κανάλια της Αθήνας, ώστε να αποφεύγεται η ανούσια επικάλυψη

Τα τρία ψηφιακά κανάλια Prisma+, Sport+ & Cine+ θα επαναξιολογηθούν πλήρως με στόχο το ένα εξ αυτών να απευθύνεται κυρίως στους νέους, με προγράμματα που θα παράγονται από νέους για νέους και ένα ακόμη να επιφορτιστεί με την εκπομπή προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας.

Σε ό,τι αφορά στα Ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, αυτά παραμένουν σταθερά και η ακροαματικότητά τους κρίνεται ικανοποιητική. Η τελευταία εξέλιξη που σημειώθηκε στα Ραδιοφωνικά μας προγράμματα είναι – και το γνωρίζετε νομίζω ήδη- είναι ο εμπλουτισμός του ημερήσιου προγράμματος της ΝΕΤ 105,8 ,του ενημερωτικού μας δηλαδή ραδιοφώνου, με ωριαίας διάρκειας εκπομπή την οποία παράγει ο ΦΙΛΙΑ και περιλαμβάνει τη μετάδοση δελτίων ειδήσεων σε επτά ξένες γλώσσες. Η μετάδοση των δελτίων αυτών γίνεται καθημερινά από τις 15.00 έως τις 16.00 και στοχεύει στην ενημέρωση του μεγάλου αριθμού ξένων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή και εκείνων που επισκέπτονται τη χώρα μας.
 

Πηγή -  typologies.gr

Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Επίγεια Τηλεόρασ...

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ '4Ε' ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

  HD δοκιμές STAR & SKAI από DIGEA σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

  Το νέο τηλεοπτικό κανάλι 'Λυδία' στο multiplex της Digea σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

  Αλλαγή ψηφιακών συχνοτήτων της ΝΕΡΙΤ σε ΒΔ Αττική, Ν.Εύβοια και Αρκαδία.

  Analog switch off στην Πελοπόννησο από την DIGEA.

  Πανελλαδική κάλυψη για τη ΝΕΡΙΤ sports.

  Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

  Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για την τιμή εκκίνησης των αδειών ψηφιακής τηλεόρασης. (infocom.gr)

  Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗ− ΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.).

  Η κυβέρνηση κλείνει την ΕΡΤ - 2656 εργαζόμενοι απολύονται (ert.gr)

  Δημόσια Διαβούλευση για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

  Αναβολή Ψηφιακής μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων από τα κέντρα εκπομπής «Ρογδιά» στο νομό Ηρακλείου και «Μαλάξα» στο νομό Χανίων

  Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του 902 στον πάροχο DIGEA.

  Πρόβλημα μετάδοσης αντιμετωπίζουν DIGEA και ΟΤΕ TV σε επίγεια και δορυφορική τηλεόραση.

  Euronews εναντίον Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στο ΕΣΡ. (tovima.gr)

  Τεχνικό βοήθημα με λεπτομερείς πληροφορίες για τις ακριβείς περιοχές κάλυψης της ψηφιακής τηλεόρασης από την IKUSI HELLAS

  Το πρόγραμμα της τηλεόρασης 4 Ε αναμεταδίδεται και στην Αττική.

  Επιχειρήσεις από την ΕΕΤΤ για τη διακοπή παρανόμων ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών.

  Αλλαγή συχνότητας του πρώτου multiplex της DIGEA στην Θεσσαλονίκη.

  Αναλογικό switch off στην Θεσσαλονίκη.

Σύνθετη αναζήτηση
Χρήστης:
Κωδικός:
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 98
Σύνολο Χρηστών 98
Current language: Greek Select Language: English
Επανασυντονισμός δέκτη

  
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1
2
Προσωπικά δεδομένα : Όροι χρήσης
© Sat.gr. All rights reserved. 2007