Home Λίστα μελών Υποστήριξη Δωρεάν περιεχόμενο Επικοινωνία Στατιστικά στοιχεία Downloads RSS / XML About
Κατηγορία: Επίγεια Τηλεόραση
Συνεδρίαση του ΔΣ ΤΗΣ ΕΡΤ για το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ

Το πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΡΤ από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και ζητήματα θεσμικής θωράκισης της εταιρείας, ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την Δευτέρα, το οποίο συγκλήθηκε μετά από σχετική οδηγία του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε πέραν και επιπλέον των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, να προχωρήσει άμεσα στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ΕΡΤ και πιο συγκεκριμένα:

• στην τροποποίηση και αναμόρφωση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (επιδοματική πολιτική, ρεπό, έλεγχος παρουσίας του προσωπικού, πειθαρχικές κυρώσεις, επιλογή διοικητικών και άλλων στελεχών από το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας μετά από εσωτερική προκήρυξη των θέσεων) με διαπραγμάτευση και συμφωνία με την ΠΟΣΠΕΡΤ,
• στην τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προμηθειών (διαδικασίες , αναθέσεις κλπ.), καθώς και
• στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.
Επιπροσθέτως και βάσει των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα των Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αποφασίστηκε:
• η αναθεώρηση της πολιτικής χορήγησης και διαχείρισης παγίων προκαταβολών,
• η εφαρμογή των ανοιχτών διαδικασιών και για την πρόσληψη Προσωπικού Ειδικού Θέσεων επί τη βάσει των κάθε φορά απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων,
• η πιστή εφαρμογή του άρθρου 16 του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού προσωπικού, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ αξιολογείται σε ετήσια βάση και επέκταση της εφαρμογής του άρθρου και στο Προσωπικό Ειδικών Θέσεων.
• η κατάργηση της δυνατότητας παράλληλης απασχόλησης - σε ανταγωνιστικά Μέσα- των δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΕΡΤ με σύμβαση αορίστου χρόνου,
• η εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 24 που αφορά στις προμήθειες του Δημοσίου και σε ό, τι αφορά στις προμήθειες της ΕΡΤ προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον φαινόμενα κατάτμησης δαπάνης και απευθείας αναθέσεων όπως έγινε στη συνεργασία της ΕΡΤ με την εταιρεία Red Bee και αφορούσε στην παραγωγή των νέων εταιρικών λογοτύπων.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε:
• Να κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις των γενικών διευθυντών Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών κ.κ. Γ. Υφαντή και Μ. Πορτοκάλη. Καθήκοντα γενικού διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, θα ασκεί προσωρινά ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ευάγγελος Λουριδάς μέχρι το διαχωρισμό σε δύο ξεχωριστές γενικές διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών θα ασκεί ο Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου κ. Νίκος Μιχαλίτσης μέχρι την πλήρωση της θέσης που θα γίνει βάσει εσωτερικής προκήρυξης μέχρι τέλος Αυγούστου.
• Να συστήσει άμεσα δύο επιτροπές, εκ των οποίων η πρώτη θα διερευνήσει τις περιπτώσεις εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι απασχολούνταν στην ΕΡΤ σε αντικείμενο άλλο από αυτό που προέβλεπε η σύμβασή τους, ενώ η δεύτερη θα διερευνήσει τις περιπτώσεις ανακριβών βεβαιώσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών σχετικά με την έκδοση ΚΥΑ για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών. Στις επιτροπές αυτές θα μετάσχουν τα θεσμικά αρμόδια στελέχη της εταιρίας, ικανά στελέχη της εταιρείας που παρέμεναν επί σειρά ετών αναξιοποίητα, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΕΡΤ.
• Να αναθέσει στη νομική υπηρεσία της ΕΡΤ το θέμα του καταλογισμού ευθυνών σε στελέχη και υπαλλήλους που εμπλέκονται στις αναφερόμενες στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης υποθέσεις καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας άσκησης ενδίκων μέσων για την αναζήτηση των αμοιβών που δόθηκαν σε τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είχαν προσληφθεί για συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.
• Να ξεκινήσει η διαδικασία παραπομπής σε πειθαρχικό έλεγχο των αναφερόμενων στο πόρισμα των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στελεχών της ΕΡΤ.
Τέλος αποφασίστηκε:
Α) η δημόσια ανάρτηση του ονομαστικού πίνακα των στελεχών και υπαλλήλων της ΕΡΤ στους οποίους είχαν καταβληθεί bonus, καθώς και τα ποσά που είχαν καταβληθεί σε κάθε έναν από αυτούς.
Β) η συνέχιση της προσπάθειας αξιοποίησης του μόνιμου προσωπικού της ΕΡΤ, με δεδομένο πως το ΔΣ έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής αναγκών και προσωπικού και έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του συστήματος και των διαδικασιών αξιολόγησής του. Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική αξιοποίησης του προσωπικού της ΕΡΤ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται με την πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών από το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας πολιτικής, η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με ανοιχτές εσωτερικές διαδικασίες ( προκήρυξη θέσεων) .
Με όλα τα παραπάνω αλλά και με σειρά μέτρων που θα ακολουθήσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ , επιδιώκει τη θεσμική θωράκιση της ΕΡΤ έναντι περιπτώσεων και φαινομένων όπως τα αναφερόμενα στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και τη λειτουργία της εταιρείας σε καθεστώς διαφάνειας και κυρίως λογοδοσίας στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος και τη χρηματοδοτεί.
 
Πηγή  -   www.ert.gr
 
 
 
 
 
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Επίγεια Τηλεόρασ...

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ '4Ε' ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

  HD δοκιμές STAR & SKAI από DIGEA σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

  Το νέο τηλεοπτικό κανάλι 'Λυδία' στο multiplex της Digea σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

  Αλλαγή ψηφιακών συχνοτήτων της ΝΕΡΙΤ σε ΒΔ Αττική, Ν.Εύβοια και Αρκαδία.

  Analog switch off στην Πελοπόννησο από την DIGEA.

  Πανελλαδική κάλυψη για τη ΝΕΡΙΤ sports.

  Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

  Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για την τιμή εκκίνησης των αδειών ψηφιακής τηλεόρασης. (infocom.gr)

  Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗ− ΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.).

  Η κυβέρνηση κλείνει την ΕΡΤ - 2656 εργαζόμενοι απολύονται (ert.gr)

  Δημόσια Διαβούλευση για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

  Αναβολή Ψηφιακής μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων από τα κέντρα εκπομπής «Ρογδιά» στο νομό Ηρακλείου και «Μαλάξα» στο νομό Χανίων

  Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του 902 στον πάροχο DIGEA.

  Πρόβλημα μετάδοσης αντιμετωπίζουν DIGEA και ΟΤΕ TV σε επίγεια και δορυφορική τηλεόραση.

  Euronews εναντίον Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στο ΕΣΡ. (tovima.gr)

  Τεχνικό βοήθημα με λεπτομερείς πληροφορίες για τις ακριβείς περιοχές κάλυψης της ψηφιακής τηλεόρασης από την IKUSI HELLAS

  Το πρόγραμμα της τηλεόρασης 4 Ε αναμεταδίδεται και στην Αττική.

  Επιχειρήσεις από την ΕΕΤΤ για τη διακοπή παρανόμων ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών.

  Αλλαγή συχνότητας του πρώτου multiplex της DIGEA στην Θεσσαλονίκη.

  Αναλογικό switch off στην Θεσσαλονίκη.

Σύνθετη αναζήτηση
Χρήστης:
Κωδικός:
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 98
Σύνολο Χρηστών 98
Current language: Greek Select Language: English
Επανασυντονισμός δέκτη

  
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1
2
Προσωπικά δεδομένα : Όροι χρήσης
© Sat.gr. All rights reserved. 2007